S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí jsou platné a účinné od 1.6.2020 a upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu prostřednictvím internetových stránek www.spodni-pradlo.com

Provozovatelem internetových stránek a prodávajícím je Soňa Horáková, Msgre. B. Staška 60, 34401 Domažlice IČ: 74229788, DIČ: CZ7455041781.

Kupujícím může být buď spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Soňa Horáková, Msgre. B. Staška 60, 34401 Domažlice nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.


Kupní smlouva

Má se za to, že návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku).

To znamená, že v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany prodávajícího nedojde odesláním objednávky ze strany kupujícího k uzavření smlouvy s prodávajícím a prodávající není povinen kupujícímu objednané zboží dodat. O této situaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu náhradní řešení.

Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a měnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách.

Cena a platební podmínky

Ceny zboží uvedené na internetových stránkách www.spodni-pradlo.com jsou platné v okamžiku objednání zboží.
Ceny uvedené na internetových stránkách jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu, které se liší v závislosti na způsobu dopravy zvoleném kupujícím.
Náklady na prostředky komunikace na dálku (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám.

Zboží je možné platit buď:

- v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží v prodejně Msgre. B. Staška 60, 34401 Domažlice nebo při dodání zboží na výdejních místech Zásilkovny a Balíkovny

- na dobírku – v takovém případě objednané zboží kupující uhradí při převzetí zásilky dopravci (umožňujeme pouze u objednávek od 300,-Kč)

- platební kartou přes platební bránu Comgate

- převodem na účet

- online bankovní převody pro banky Raiffeisen Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční Banka, FIO Banka, mBank


Dodací podmínky

Prodávající vyřizuje objednávky zpravidla do 1 pracovního dne. O odeslání je kupující vždy informován e-mailem v den odeslání zboží.

Zboží je kupujícímu dodáváno dle jeho výběru buď (i) k osobnímu odběru na prodejnu Msgre. B. Staška 60, 34401 Domažlice nebo (ii) prostřednictvím dopravce, který kupujícího předem kontaktuje a domluví čas osobního předání balíku. O případném zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží bude kupující informován. 

Náklady na dodání zboží činí:
0,- Kč a) v případě osobního odběru zboží v prodejně Msgre. B. Staška 60, 34401 Domažlice 

49 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím České pošty - balík do balíkovny,

79 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím služby Zásilkovna (na Slovensko 99 Kč),

89 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím České pošty - balík na poštu,

99 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím České pošty - balík do ruky,

109 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím zásilkové služby PPL.

Náklady na výběr dobírky +39Kč.

Náklady na dodání zboží při nákupu nad 1799,-Kč:
0,- Kč a) v případě osobního odběru zboží v prodejně Msgre. B. Staška 60, 34401 Domažlice 

0,- Kč v případě dodání zboží prostřednictvím České pošty - balík do balíkovny,

0,- Kč v případě dodání zboží prostřednictvím služby Zásilkovna,

45 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím České pošty - balík na poštu,

49 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím České pošty - balík do ruky,

55 Kč v případě dodání zboží prostřednictvím zásilkové služby PPL,

Náklady na výběr dobírky +39Kč.


Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má kupující – spotřebitel (ne však kupující - podnikatel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro urychlení vyřízení odstoupení je vhodné, aby v odstoupení od smlouvy kupující uvedl číslo objednávky, datum nákupu a číslo bankovní účtu pro vrácení peněz.


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, které od prodávajícího obdržel, a to na vlastní náklady.

Zakoupené zboží může spotřebitel zaslat na adresu Msgre. B. Staška 60, 34401 Domažlice. Vracené zboží by mělo být posláno ve stejném obalu nebo jemu podobnému, aby se zabránilo poškození (např. prolomení vyztužených košů u podprsenky), všechny podprsenky a plavky s vyztuženým bezešvým košem musí být zabalené do přiměřeně velké krabice, košíčky neprolamované. Všechny podprsenky a plavky s vyztuženým bezešvým košem balte do krabice (větší než je podprsenka), košíčky neprolamujteVýrobek musí být nenošený, nepraný, v původním stavu, se všemi visačkami a cedulkami.  V případě nedodržení pokynů pro vrácení nebo výměnu zboží Vám zboží bude zasláno zpět na vlastní náklady. Ušpiněné prádlo a zboží nevyhovující obvyklým hygienickým standardům nebude přijato nebo případná reklamace nebude uznána.Výrobky Julimex lze z hygienických důvodů vracet pouze v původním obalu s neporušenou ochranou fólií.

Pokud zboží není vráceno ve lhůtě nebo je vráceno poškozené, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, viz § 1833 občanského zákoníku.
V případě, že hodnota zboží bude snížena ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží, na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

Pokud jsou se zakoupeným zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Chtěli bychom vás informovat o tom, že jako zákazník e-shopu máte možnost využít mimosoudního řešení sporu.  Informace o tomto postupu a formulář k zahájení řízení naleznete na stráckách ČOI:

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/


Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy 
(dle ustanovení § 1837 ObčZ):

1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, spotřebitel nemá právo na odstoupení od takové smlouvy


Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo výrazné změny ceny. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení. 

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pokud cena dopravy je vyšší než cena objednaného zboží a je zvolen způsob platby dobírkou. Pokud cena dopravy je vyšší než cena objednaného zboží je možné zboží odeslat pouze při platbě předem.


Zboží s dárkem

V případě, že zákazník vrací zboží, jehož součástí byl dárek k nákupu, je povinen dárek vrátit. Pokud tak neučiní, bude mu odečtena hodnota dárku uvedená na faktuře.


Práva z vad

Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění se řídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník) a platným reklamačním řádem, jehož text je dostupný mimo jiné na www.spodni-pradlo.com

Upozornění při nepřevzetí balíku

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek 150, - Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny právní společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

V případě nepřevzetí zboží zaslané na dobírku na základě uzavření kupní smlouvy mezi eshopem a kupujícím dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, budou vzniklé náklady za marné pokusy o doručení vymáhany prostřednicvím Online Vymáhací Agentury a to umístěné na adrese NeatGravity.com a to ve výši vyčísleného poštovného v objednávce plynoucí z této smlouvy. V případě, že eshop nabízí v rámci reklamní akce poštovné ZDARMA podmíněné nákupem zboží v určité výši, bude účtováno obvyklé poštovné, které platí mimo reklamní akci.

Závěrečná ustanovení

Objednávka kupujícího - spotřebitele je po vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Uzavřením kupní smlouvy zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího. Kupující má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to na adrese pradlo.horakova@seznam.cz.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s veškerými ustanoveními těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, a s ustanoveními reklamačního řádu a že s nimi souhlasí.

Informační oznámení

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NDRkOGZmN